headeri

Sinulla on...

huutomerkki

OSAAMISTA

VAHVUUKSIA

KYKYJÄ

Kenelle?

kenelleNeuropsykiatrisen valmennuksen kohderyhmänä ovat neuropsykiatrisista haasteista (nepsy-haasteet) ja toiminnan ohjauksen vaikeuksista kärsivät lapset, nuoret ja aikuiset. Neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia ovat mm. autismin kirjon häiriöt, ADHD, ADD, Touretten syndrooma sekä kielelliset erityisvaikeudet. Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy-valmennus ei vaadi lääkärin tekemää diagnoosia, vaan se on tarkoitettu kaikille, joiden voidaan ajatella siitä hyötyvän.

Mitä?

mita Neuropsykiatrisessa valmennuksessa keskitytään valmennettavan potentiaalin ja vahvuuksien kartoittamiseen, huomioimiseen ja hyödyntämiseen. Keskeisiä asioita ovat arjen- ja elämänhallintataitojen harjoittelu (päivärytmi, ajankäyttö, rahankäyttö, oma terveys, kodinhoito, mielekäs tekeminen) sekä itsetunnon vahvistaminen (positiivinen minäkuva, itseluottamus). Nepsy-valmennuksesta saa tukea myös tiettyyn elämäntilanteeseen liittyen, esimerkiksi opiskelun ja työelämän haasteista selviämiseen tai itsenäistymiseen (muutto omaan kotiin, itsestä huolehtiminen, vastuun ottaminen, opiskelu- tai työpaikka). Nykyään on tarjolla myös runsaasti erilaisia mobiilisovelluksia helpottamaan nepsy-lapsen, nuoren tai aikuisen elämää (oman toiminnan ohjaus, tunteiden hahmottaminen, ajankäyttö, aikataulutus). Myös näihin mobiilisovelluksiin tutustuminen ja käyttöön opastaminen voi olla osa valmennusta.

Miten?

sininenValmennus tapahtuu pääosin valmennettavan luonnollisessa toimintaympäristössä eli kotona, koulussa tai päivähoitopaikassa. Valmennusta voidaan antaa myös valmennettavan harrastusympäristössä tai muualla sovitussa paikassa. Valmennukseen voi liittyä myös asiointiharjoittelua eri virastoissa, julkisten kulkuneuvojen käytön harjoittelua sekä valmennettavalle uusiin paikkoihin ja harrastusmahdollisuuksiin tutustumista ja niissä toimimista. Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi yhteyttä pidetään myös puhelimitse ja sähköpostitse. Valmennus on suurilta osin yksilöohjausta mutta yhteistyötä tehdään valmennettavan perheen ja muun verkoston kanssa. Lasten kohdalla nepsy-valmennus kohdistuu myös huoltajiin antamalla heille tukea, ohjausta ja toimintamalleja arjen haasteisiin.  Valmennus on aina tavoitteellinen prosessi ja siitä tehdään yksilöllinen valmennussopimus. Valmennuskerran kesto on 1-3h, joko viikoittain tai muutaman kerran kuukaudessa. Valmennusprosessin kesto voi vaihdella muutamasta kuukaudesta vuosiin, kuitenkin niin että valmennusta, sen tavoitteita ja niihin pääsyä arvioidaan tasaisin väliajoin.

Koulutus

koulutusSaNepsy tarjoaa nepsy-aiheeseen liittyviä koulutuksia, esimerkiksi nepsy-infon (ensitietoa nepsy-häiriöistä ja nepsy-lasten ja nuorten ohjaamisesta), visuaalisuus osana arkea – koulutuksen sekä mobiilisovellukset tutuksi – koulutuksen, jossa tutustutaan erilaisiin sovelluksiin, jotka helpottavat nepsy-lasten, nuorten ja aikuisten elämää. Myös ratkaisukeskeisestä työotteesta ja ratkaisukeskeisestä toimintatavasta ohjaustyössä on tarjolla koulutusta. Erilaiset räätälöidyt koulutukset yrityksen, yhteisön tms. tarpeen mukaan kuuluvat myös SaNepsyn palveluihin.

 

 

Konsultaatio

mita SaNepsy tekee konsultaatiokäyntejä muun muassa koululuokkiin, päiväkotiryhmiin, toimintakeskuksiin ja erilaisiin työyhteisöihin. Käynnin aiheena voi olla esimerkiksi visuaalisuuden hyödyntäminen, toimintaympäristön muokkaaminen, motivaation lisääminen tai nepsy-menetelmien, materiaalien ja välineiden esittely.
Kysy koulutuksista ja konsultaatiokäyntien erilaisista mahdollisuuksista rohkeasti lisää!
 

Tällä hetkellä en valitettavasti pysty ottamaan uusia asiakkaita.

SaNepsy

Pirita Rantanen

puh. 0407318355
email: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Koulutus:

Sosionomi (AMK) (2010)
Neuropsykiatrinen valmentaja (2013).

 

Yhteydenottolomake